7. konference ČFA

27.09.2020


Dne 27. 9. 2020 se uskutečnila VII. konference České federace airsoftu z.s. (dále jen " ČFA ")

Na programu jednání konference byly tyto body:

 • volba nových členů (Miroslav Polkorab, Filip Šafránek, Daniel Šulc a Tereza Záveská);
 • Užívání pyrotechniky v ČFA parku Chabařovice;
 • Webové stránky;
 • Členské příspěvky;
 • Volba prezidenta ČFA;
 • Hlasování o schválení dokumentace;


a) Volba nových členů Miroslav Polkorab, Filip Šafránek, Daniel Šulc a Tereza Záveská proběhla úspěšně. U nových členů proběhlo hlasování se stejným výsledkem a to takto:

Pro bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO.

b) Pyrotechniku kterou si donesou hráči na akce musí být již zkontrolována členem ČFA. Dále také je povolena pyrotechnika pouze třídy F2.

Pro bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO.

c) Webové stránky ČFA (czfa.webnode.cz) budou nahrazeny novým webem s domenou ceskafederaceairsoftu.cz.

Pro bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO.

d) Volba prezidenta proběhla ve zvolení staronového prezidenta Jiřího Kaňky.

Pro bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO.

f) Hlasování o schválení dokumentace:

 • Stanovy ČFA:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Nový vzor dokumentace (pozměněna hlavička a patička papíru pro dokumentaci):

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Pravidla airsoftu pro ČFA 2021:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Základní soupiska ČFA:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Příspěvkový řád:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Jednací řád Výboru ČFA:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Dotazník k posouzení žádosti vstupu do ČFA:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Soutěžní řád 2021:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO

 • Propozice soutěže ČFA CUP 2021:

Pro přijetí bylo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 - PŘIJATO


Zpráva z konference

1. Na členské schůzi byly zvoleny do funkcí členové, jejíchž funkce je platná s okamžitou platností. Tito členové podepsali dnešním dnem 27. 9. 2020 své smlouvy o členství v ČFA a svým podpisem stvrdili.